AVELSPOLICY

 Kennel Bonebreakers ambitoner är att i liten skala föda upp rastypiska, sunda och      mentalt stabila Lagotto. 

Att köpa valp hos Bonebreakers innebär inte att man "bara" köper en valp,. Jag brukar säga att det det är ett helt kit som ingår,  allt från valpboken, till frisering och aktiviering med hunden och kontakt med oss under många år.
  
Karin Lindahl Sollentuna 20100712