SVENSKA LAGOTTO ROMAGNOLOKLUBBEN

Svenska Lagotto Romagnolo klubben startade i mars 2000.
Gå till klubbens hemsida  för all information.