RÅD VID KÖP AV LAGOTTO

När jag nu har haft rasen i 11 år och även fött upp några kullar,vill jag dela med mig av en del tips och råd om lagotto. Kanske kan dessa råd vara dig till hjälp om du går i tankar att köpa en lagottovalp.


När du bestämt dig för att det är en Lagotto du/ni vill ha, ta reda på så mycket du någonsin kan om rasen.
Surfa runt på Internet och titta in hos olika kennlar, deras avelspolicy m.m. 

Gå in på rasklubbens hemsida www.lagotto.org och läs vad klubben har för avelspolicy eller rekommendationer på de som föder upp rasen.Köp eller låna böcker och artiklar om Lagotto.

Besök minst en hundutställning och tala med uppfödare av rasen och gärna  "vanliga" lagottoägare. Försök att få hälsa på olika hundar”live”, men be ägarna om tillåtelse först.


Tag kontakt med SKKs informationsavdelning eller rasklubben www.lagotto.org och be dem sända dig en uppfödarlista.
OBS! SKK och SLRK förmedlar de uppfödare som finns registrerade på rasen, inga andra garantier ges i fråga om den enskilde uppfödaren.


Börja ringa runt till uppfödare av rasen för att etablera en kontakt och ev. få stå på intresselista för en valp. Anmäl gärna ditt intresse hos flera uppfödare, då ingen kan garantera valpantal/kön eller färger innan en kull har fötts.


När du skall köpa en valp är det viktigt att kontrollera med uppfödaren vad föräldradjuren har för höftledsstatus. Röntgar höfterna officiellt gör man på hundarna efter att de fyllt 1 år. Resultat A eller B  är de normer som SKK anger som felfria höfter för avelsdjur.

Be även uppfödaren att få fullständiga namn på ev föräldradjur , eller hundarnas registeringsnummer för att själv kunna kontrollera officiella resultat på hunddata i form av HD, ögonundersökningar samt patella.

Avläsningen skall vara officiellt gjord hos SKK och är en offentlig handling. Finns bl.a. utlagd på
SKK Hunddata där alla registrerade hundar finns med.

Om du köper en valp efter föräldrar med sämre röntgenstatus på  höfterna än A eller B har säljaren 100% upplysningsplikt till dig om detta innan du köper din valp.

En viktig anledning för dig som köpare att ta reda på detta är att vissa försäkringsbolag har speciella regler då det gäller avkommor efter HD-belastade avlesdjur när det gäller självrisk vid operation och livvärde. Båda föräldradjuren bör  enligt min åsikt vara utställda på officiell utställning minst en gång och gärna med ett förstapris. De skall vara öppna och glada vid möte med människor och hundar, lagotton är en nyfiken och glad ras enligt vår rasstandard.


Om din hanvalp inte får ned sina testiklar i pungen efter ett års ålder bör du kontakta din uppfödare för eventuell kompensation. SKK rekommenderar att man bör få tillbaka 15% av köpesumman mot uppvisande av veterinärintyg. Om det fattas en eller två kulor spelar ingen roll. Ingen hund som inte har båda kulorna i testiklarna får inte användas till avel eller tävla på officiella utställningar.


Får du problem med din Lagotto, tag alltid kontakt med din uppfödare i första hand. Om du inte får hjälp där kan du alltid vända dig till din rasklubb för tips och råd. Hamnar ni i en större konflikt, vänd dig till SKK , där finns juridisk expertis  att tillfråga när det gäller konflikter runt hundar och hundköp.

Om du tänker skriva på avtal av olika slag, typ foderavtal , hel-eller halvfoder, avelsavtal eller likande är det alltid bra att rådfråga SKK så slipper man bli oense senare. Många av de avtal som finns idag inom hundvärlden regleras av tydliga föreskrifter som finns hos SKK framtagna i samarbete med konsumentverket. SKKs papper ska alltid användas vid köp eller -avtal av hund.

 

Hoppas mina tips och råd kan vara dig till hjälp att hitta en trevlig och sund lagottovalp.

Karin 2010 -07-28